Yoga cười Tâm Việt với học sinh trường Tiểu học Cát Linh Hà Nội

Yoga cười Tâm Việt với học sinh trường Tiểu học Cát Linh Hà Nội

Nằm trong hoạt động nhân rộng “Yoga cười” cho mọi người dân Việt Nam
Ngày 18/04/2011 Tâm Việt Group phối hợp cùng trường tiểu học Cát Linh tổ chức hoạt động Yoga cười cho 1800 học sinh của trường.

Tham gia hướng dẫn các em học sinh thực hành là bà Lê Thanh Huyền – Tổng giám đốc Tâm Việt Group cùng các thầy cô giảng viên Tâm Việt

Các em học sinh tham gia rất tích cực và vui vẻ thể hiện sự thu hút của Yoga cười.

“tam viet” “Tâm việt” Tamviet “Kỹ năng mềm” “Kỹ năng sống” “soft skills” “life skills” “tamvietgroup” “tâm việt group”
“đào tạo” “đào tạo kỹ năng” “dạy học” “lớp học kỹ năng” “www.tamviet.edu.vn”
“tam viet” “Tâm việt” Tamviet “Kỹ năng mềm” “Kỹ năng sống” “soft skills” “life skills” “tamvietgroup” “tâm việt group” “tự đổi mới” “tu doi moi” “thay doi ban than” “ren ky nang”
“tam viet” “Tâm việt” Tamviet “Kỹ năng mềm” “Kỹ năng sống” “soft skills” “life skills” “tamvietgroup” “tâm việt group”
“đào tạo” “đào tạo kỹ năng” “dạy học” “lớp học kỹ năng” “www.tamviet.edu.vn”
“tam viet” “Tâm việt” Tamviet “Kỹ năng mềm” “Kỹ năng sống” “soft skills” “life skills” “tamvietgroup” “tâm việt group” “tự đổi mới” “tu doi moi” “thay doi ban than” “ren ky nang”
“tam viet” “Tâm việt” Tamviet “Kỹ năng mềm” “Kỹ năng sống” “soft skills” “life skills” “tamvietgroup” “tâm việt group”
“đào tạo” “đào tạo kỹ năng” “dạy học” “lớp học kỹ năng” “www.tamviet.edu.vn”
“tam viet” “Tâm việt” Tamviet “Kỹ năng mềm” “Kỹ năng sống” “soft skills” “life skills” “tamvietgroup” “tâm việt group” “tự đổi mới” “tu doi moi” “thay doi ban than” “ren ky nang”
“tam viet” “Tâm việt” Tamviet “Kỹ năng mềm” “Kỹ năng sống” “soft skills” “life skills” “tamvietgroup” “tâm việt group”
“đào tạo” “đào tạo kỹ năng” “dạy học” “lớp học kỹ năng” “www.tamviet.edu.vn”
“tam viet” “Tâm việt” Tamviet “Kỹ năng mềm” “Kỹ năng sống” “soft skills” “life skills” “tamvietgroup” “tâm việt group” “tự đổi mới” “tu doi moi” “thay doi ban than” “ren ky nang”
“tam viet” “Tâm việt” Tamviet “Kỹ năng mềm” “Kỹ năng sống” “soft skills” “life skills” “tamvietgroup” “tâm việt group”
“đào tạo” “đào tạo kỹ năng” “dạy học” “lớp học kỹ năng” “www.tamviet.edu.vn”
“tam viet” “Tâm việt” Tamviet “Kỹ năng mềm” “Kỹ năng sống” “soft skills” “life skills” “tamvietgroup” “tâm việt group” “tự đổi mới” “tu doi moi” “thay doi ban than” “ren ky nang”

  VĂN LỚP 2 TỰ GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN

Tag liên quan đến Yoga cười Tâm Việt với học sinh trường Tiểu học Cát Linh Hà Nội

trường tiểu học,Yoga cười,Tâm Việt,tamviet,cười,laughter,laughter yoga,yoga,kỹ năng mềm,kỹ năng sống,softskills,skills,tự đổi mới

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Tâm Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *