[UEL intro] GIỚI THIỆU VÈ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT ĐHQG-HCM (2019)

[UEL intro] GIỚI THIỆU VÈ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT ĐHQG-HCM (2019)

[UEL intro] GIỚI THIỆU VÈ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT ĐHQG-HCM (2019)

Trường Đại học Kinh tế – Luật được thành lập theo Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 24/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường Đại học Kinh tế – Luật là Khoa Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), được thành lập theo quyết định số 441/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 06/11/2000 của Giám đốc ĐHQG-HCM. Việc thành lập Trường Đại học Kinh tế – Luật có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.


Tag liên quan đến [UEL intro] GIỚI THIỆU VÈ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT ĐHQG-HCM (2019)

trường đại học kinh tế,UEL,Trường Đại học Kinh tế – Luật,Kinh tế – Luật,Luật kinh tế,University of Economics and Law,QSK,Đại học chính quy,Thạc sĩ,Tiến sĩ,Văn bằng hai,Liên kết quốc tế,Quản trị kinh doanh,Kinh tế đối ngoại,Kinh doanh quốc tế,Thương mại điện tử,Luật kinh doanh,Luật thương mại quốc tế,Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo,chất lượng cao,chất lượng cao bằng tiếng Anh,Tài chính,ngân hàng,kế toán,kiểm toán,kinh tế và quản lý công,kinh tế,marketing,luật dân sự

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

UEL Channel

One thought on “[UEL intro] GIỚI THIỆU VÈ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT ĐHQG-HCM (2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *