Tự hào 10 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên TUEBA

Tự hào 10 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên TUEBA

10 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên TUEBA
giới thiệu trường ĐẠI HỌC KINH TẾ và QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên – Thai Nguyen University of Economics and Business Administration (TUEBA).

Kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên – TUEBA

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên -một đại học vùng, một cơ sở đào tạo đại học trọng điểm quốc gia. Trường được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2004, trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị đào tạo kinh tế và kinh doanh sẵn có trong Đại học Thái Nguyên. Trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học và trên đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý cho cả nước và nhất là cho các tỉnh trung du, miền núi Bắc bộ. Đó là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, về môi trường sinh thái và an ninh, quốc phòng, là một vùng có nhiều tiềm năng to lớn, nhưng hiện đang là một trong số ít vùng chậm phát triển nhất Việt Nam.

  Hai anh em trai U30 tại Long An cùng nguy kịch vì COVID-19

Sứ mạng

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt ở vùng núi và trung du Bắc bộ.

Tầm nhìn

Vào năm 2010, Trường được biết đến như một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học-công nghệ, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có uy tín, năng động, giàu tiềm năng và phát triển nhanh chóng.

Vào năm 2015, Trường sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học-công nghệ, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có uy tín cao, nhiều mặt ngang tầm với các trường đại học hàng đầu ở vùng trung du và miền núi Bắc bộ.

Vào năm 2020, Trường sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học – công nghệ, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có uy tín cao, nhiều mặt ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước.

Vào năm 2025, Trường sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học-công nghệ, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có uy tín cao, nhiều mặt ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong cả nước và trong khu vực Đông Nam Á.

  Flycam in NEU - Toàn cảnh ĐH Kinh tế Quốc dân đẹp lung linh

Chuẩn chất lượng đầu ra: Sinh viên tốt nghiệp đại học từ năm 2013 đến 2015 phải có:
– Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp phải đảm bảo chất lượng và cập nhật quốc tế;
– Ngoại ngữ: Tiếng Anh phải đạt ở trình độ Intermediate, có chứng chỉ quốc tế TOEIC 450 hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương khác.
– Tin học: Phải đạt trình độ Intermediate, có chứng chỉ quốc tế IC3 do Certiport – Hoa Kỳ cấp.

Chuẩn chất lượng đầu ra: Sinh viên tốt nghiệp đại học từ 2016- đến 2020 có:
– Ngoại ngữ: Tiếng Anh phải đạt ở trình độ Intermediate, có chứng chỉ quốc tế TOEIC 500 hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương khác.
– Tin học: Phải đạt trình độ Upper Intermediate, có chứng chỉ quốc tế IC3 do Certiport – Hoa Kỳ cấp.


Tag liên quan đến Tự hào 10 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên TUEBA

trường đại học kinh tế,tueba,Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên,thành lập trường,kỷ niệm,giới thiệu,Thái Nguyên,sinh viên,sinh viên kinh tế,Thai Nguyen (City/Town/Village)

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Shop Thiên Ân Bỉm sữa Mẹ và Bé Thái Nguyên

6 thoughts on “Tự hào 10 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên TUEBA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *