Trường Tiểu Học Rạch Ông tham quan Đảo Nam Du (Sức Sống Mới Travel)

Trường Tiểu Học Rạch Ông tham quan Đảo Nam Du (Sức Sống Mới Travel)

Trường Tiểu Học Rạch Ông tham quan Đảo Nam Du
Thời gian: 12 – 14/06/2017
Đơn vị tổ chức: Công ty du lịch Sức Sống Mới Travel


Tag liên quan đến Trường Tiểu Học Rạch Ông tham quan Đảo Nam Du (Sức Sống Mới Travel)

trường tiểu học,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Sài Gòn Đó Đây

20 thoughts on “Trường Tiểu Học Rạch Ông tham quan Đảo Nam Du (Sức Sống Mới Travel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *