Trường tiểu học Kỳ Ninh – Hà Tĩnh tổ chức CLB: "English speaking festival" năm học 2020 – 2021.

Trường tiểu học Kỳ Ninh – Hà Tĩnh tổ chức CLB: "English speaking festival" năm học 2020 – 2021.

Mọi người xem nhớ ấn đăng ký kênh cho mình nhé.


Tag liên quan đến Trường tiểu học Kỳ Ninh – Hà Tĩnh tổ chức CLB: "English speaking festival" năm học 2020 – 2021.

trường tiểu học,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Phan Tuấn Music.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *