Trường tiểu học Chợ Chu tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên đoàn"

Trường tiểu học Chợ Chu tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên đoàn"

Trường tiểu học Chợ Chu tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên đoàn”


Tag liên quan đến Trường tiểu học Chợ Chu tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên đoàn"

trường tiểu học,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Truyền hình Định Hoá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *