Trường Tiểu học "A" Kiến Thành Đạt Chuẩn Quốc Gia Mức Độ I | Chợ Mới Cù Lao

Trường Tiểu học "A" Kiến Thành Đạt Chuẩn Quốc Gia Mức Độ I | Chợ Mới Cù Lao

Trường Tiểu học “A” Kiến Thành, huyện Chợ Mới đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.


Tag liên quan đến Trường Tiểu học "A" Kiến Thành Đạt Chuẩn Quốc Gia Mức Độ I | Chợ Mới Cù Lao

trường tiểu học,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Chợ Mới Cù Lao

7 thoughts on “Trường Tiểu học "A" Kiến Thành Đạt Chuẩn Quốc Gia Mức Độ I | Chợ Mới Cù Lao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *