Trường ĐH Mở Tp.HCM, hành trình xây dựng xã hội học tập

Trường ĐH Mở Tp.HCM, hành trình xây dựng xã hội học tập

Video giới thiệu hoạt động của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với các loại hình giáo dục đào tạo cho xã hội phát triển bền vững và mọi người có cơ hội học tập


Tag liên quan đến Trường ĐH Mở Tp.HCM, hành trình xây dựng xã hội học tập

các trường đại học tphcm,ĐH Mở Tp.HCM,Đào tạo từ xa,ĐTTX,DTTX 2017,Đại học Mở,xã hội học tập,trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh,TT GDTX tỉnh,Tây Ninh

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Huệ Nguyễn Huy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *