Trường Đại học Mở TP HCM tổ chức hội thảo Mentoring

Trường Đại học Mở TP HCM tổ chức hội thảo Mentoring

*** Hội Đồng Khởi Nghiệp Phía Nam ***
Website : www.khoinghiepphianam.com
Email : info@khoinghiepphianam.com
Facebook : updating

*** Copyright ***
– Video được biên tập bởi đội ngũ truyền thông của Hội Đồng Khởi Nghiệp Phía Nam.
– Các bài hát, nhạc nền sử dụng trong video đã có giấy phép và được sự cho phép của tác giả.
– Mọi sao chép, đăng tải lại vui lòng liên hệ với chúng tôi info@khoinghiepphianam.com


Tag liên quan đến Trường Đại học Mở TP HCM tổ chức hội thảo Mentoring

các trường đại học tphcm,HDKNPN,Hội Đồng Khởi Nghiệp Phía Nam,khoinghiepphianam.com

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Hội Đồng Khởi Nghiệp Phía Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *