Trường Đại Học Kinh Tế – Kỹ Thuật Công Nghiệp

Trường Đại Học Kinh Tế – Kỹ Thuật Công Nghiệp


Tag liên quan đến Trường Đại Học Kinh Tế – Kỹ Thuật Công Nghiệp

trường đại học kinh tế,Video

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

  Bản tin 1 phút: Điện mặt trời và nghịch lý dùng không hết phải trả tiền

ThanhDat Nguyen

3 thoughts on “Trường Đại Học Kinh Tế – Kỹ Thuật Công Nghiệp

  1. minh la sinh vien dh kinh te ky thuat cong nghiep, mjnh yeu uneti.la 1 truong dai hoc con kha moi nhung voi 1 chang duong 55 nam, cac thay co va sinh vien da cung co gang va no luc de dat duoc rat nhieu thanh tich.va that tu hao la sinh vien uneti.chuc cho truong minh se ngay cang vung manh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *