[Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN] Hội nghị Kinh tế trẻ Châu Á – Asia Convening 2019

[Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN] Hội nghị Kinh tế trẻ Châu Á – Asia Convening 2019

[Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN] Hội nghị Kinh tế trẻ Châu Á – Asia Convening 2019

Từ ngày 12-14/8/2019, Tổ chức học giả trẻ thế giới (Young Scholars Initiative – YSI) thuộc Viện Nghiên cứu Tư duy Kinh tế mới (INET, Mỹ) phối hợp cùng Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình Hội nghị Kinh tế trẻ toàn Châu Á (Asia Convening) tại Hà Nội, Việt Nam. Sự kiện kinh tế nổi bật này là dịp quy tụ của các nhà kinh tế hàng đầu và gần 400 nhà kinh tế trẻ trên toàn thế giới để bàn về các vấn đề kinh tế của khu vực Châu Á và những chủ đề kinh tế học mới.


Tag liên quan đến [Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN] Hội nghị Kinh tế trẻ Châu Á – Asia Convening 2019

trường đại học kinh tế,UEB,ĐHKT,Đại học Kinh tế – ĐHQGHN

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

UEB - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *