Tiêu đề: Một Ngày Với Cô Gomez Trường Tiểu Học Martin

Tiêu đề: Một Ngày Với Cô Gomez Trường Tiểu Học Martin

Sự miêu tả : Học Khu Thống Nhất Santa Ana hiện đang cung cấp tất cả các giảng dạy bằng trực tuyến, vì sự an toàn và sức khỏe của các nhân viên, thầy cô, và học sinh giữa đại dịch COVID-19.

Trong video này, cô Gomez, một giáo viên lớp ba của Trường Tiểu học Martin, cho thấy một ngày điển hình của cô ấy giống như việc dạy học tại nhà.

This content was produced for the Santa Ana Unified School District, Santa Ana, CA. For more information go to www.sausd.us. http://www.sausd.us/domain/15 You can also view SAUSD-TV Live on Spectrum Cable Channel 31 and AT&T U-Verse TV in Santa Ana, California


Tag liên quan đến Tiêu đề: Một Ngày Với Cô Gomez Trường Tiểu Học Martin

trường tiểu học,sausdtv,sausd,santa ana ca,santa ana unified school district,sausdnews

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Santa Ana Unified School District

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *