Phim ngắn: Chung tay đưa trẻ đến trường – Tiểu học Thiện Nghiệp 2 – Tp Phan Thiết – Bình Thuận

Phim ngắn: Chung tay đưa trẻ đến trường – Tiểu học Thiện Nghiệp 2 – Tp Phan Thiết – Bình Thuận

Phim ngắn: Chung tay đưa trẻ đến trường
Đơn vị thực hiện Tiểu học Thiện Nghiệp 2 – Tp Phan Thiết – Bình Thuận
Liên hoan Tuyên truyền măng non thành phố Phan Thiết lần thứ I – 2021


Tag liên quan đến Phim ngắn: Chung tay đưa trẻ đến trường – Tiểu học Thiện Nghiệp 2 – Tp Phan Thiết – Bình Thuận

trường tiểu học,Luật trẻ em 2016,Tuyên truyền măng non,Phan Thiết,Bình Thuận,Đội TNTP,Hồ Chí Minh,đoàn thanh niên,hội đồng đội,Thiện nghiệp

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Màu xanh trong tim tôi

7 thoughts on “Phim ngắn: Chung tay đưa trẻ đến trường – Tiểu học Thiện Nghiệp 2 – Tp Phan Thiết – Bình Thuận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *