Ngày Hội STEM Các Trường Tiểu Học Cụm Số 2 Tại Quất Lâm Năm 2019

Ngày Hội STEM Các Trường Tiểu Học Cụm Số 2 Tại Quất Lâm Năm 2019

Camera Mỹ Thiên Quay & Dựng Phim Chuyên Nghiệp. HD – 4K – 8K
Cơ sở 1 – TT.Ngô Đồng – Giao Thủy – Nam Định Tel: 0912 478 162
Cơ sở 2 – TT.Quất Lâm – Giao Thủy – Nam Định. ĐT: 0989917 116


Tag liên quan đến Ngày Hội STEM Các Trường Tiểu Học Cụm Số 2 Tại Quất Lâm Năm 2019

trường tiểu học,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Thiên Duy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *