Ngành Kinh tế đầu tư | Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ngành Kinh tế đầu tư | Đại học Công nghiệp Hà Nội

Chương trình đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực Kinh tế đầu tư. Người học có đầy đủ phẩm chất, năng lực thực hiện các hoạt động đầu tư nhằm gia tăng các giá trị và lợi ích cho bản thân hay tổ chức. Với khối kiến thức, kỹ năng toàn diện, cập nhật về phân tích, hoạch định, thẩm định, tư vấn, giám sát và quản lý các dự án đầu tư, chính sách và chương trình đầu tư người học có thể trở thành các cán bộ, chuyên viên đầu tư với tư duy chiến lược, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, có khả năng thích nghi với môi trường cạnh tranh toàn cầu.


Tag liên quan đến Ngành Kinh tế đầu tư | Đại học Công nghiệp Hà Nội

trường đại học kinh tế,Đại học Công nghiệp Hà Nội,HaUI-TV,HaUI,ĐHCNHN

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *