NGÀNH KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM – KHOA XUẤT BẢN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HCM

NGÀNH KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM – KHOA XUẤT BẢN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HCM

Khoa Xuất bản trường ĐH Văn hóa TP.HCM đào tạo chuyên ngành Kinh doanh xuất bản phẩm và Quản trị doanh nghiệp XBP…
Khoa Xuất bản, tiền thân là khoa Phát hành XBP, Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập từ năm 1976 đã trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, tư vấn về xuất bản – kinh doanh xuất bản phẩm của khu vực phía Nam và có tầm ảnh hưởng trong cả nước. Sản phẩm đào tạo của Khoa Xuất bản trong lĩnh kinh doanh xuất bản phẩm đã phát huy hiệu quả trong mạng lưới kinh doanh xuất bản phẩm trên cả nước, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khu vực phía Nam.
Nguồn nhạc: Bensound memory
Colors – NCS – Release – Tobu


Tag liên quan đến NGÀNH KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM – KHOA XUẤT BẢN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HCM

các trường đại học tphcm,Phát hành sách,khoa xuất bản,kinh doanh xuất bản phẩm,xuất bản phẩm,trường đại học Văn hóa tp. hcm,xuất bản sách

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

xuat ban khoa

One thought on “NGÀNH KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM – KHOA XUẤT BẢN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *