Ngành Kinh doanh quốc tế (International Business)

Ngành Kinh doanh quốc tế (International Business)

Kinh doanh quốc tế là một lĩnh vực năng động và mang tính toàn cầu thuộc nhóm ngành kinh doanh, cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh, …


Tag liên quan đến Ngành Kinh doanh quốc tế (International Business)

trường đại học kinh tế,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Đại học Kinh tế Tài chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *