NEU – Tổng quan về QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – Đại học Kinh Tế Quốc Dân

NEU – Tổng quan về QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Một video giới thiệu tổng quan về môn học QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH của anh Tiến Thành – Quán quân cuộc thi The Audit Race – Cuộc thi nổi tiếng nhất trường Đại …


Tag liên quan đến NEU – Tổng quan về QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – Đại học Kinh Tế Quốc Dân

trường đại học kinh tế,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Ôn thi Sinh viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *