Liên Đội Trường Tiểu Học Đông Xuyên ( Hát Quốc Ca Tại Các Địa Chỉ Đỏ Huyện Ninh Giang )

Liên Đội Trường Tiểu Học Đông Xuyên ( Hát Quốc Ca Tại Các Địa Chỉ Đỏ Huyện Ninh Giang )

Liên Đội Trường Tiểu Học Đông Xuyên – Huyện Ninh Giang – Tỉnh Hải Dương ( Hát Quốc Ca Tại Các Địa Chỉ Đỏ Huyện Ninh Giang ) Năm Học 2020 – 2021


Tag liên quan đến Liên Đội Trường Tiểu Học Đông Xuyên ( Hát Quốc Ca Tại Các Địa Chỉ Đỏ Huyện Ninh Giang )

trường tiểu học,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Camera Anh Tuấn - Ninh Giang

2 thoughts on “Liên Đội Trường Tiểu Học Đông Xuyên ( Hát Quốc Ca Tại Các Địa Chỉ Đỏ Huyện Ninh Giang )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *