Lễ tốt nghiệp của các tân khoa – Khoa Kinh Tế – ĐH Nông Lâm Tp.HCM ngày 22-6-2013 – Phần 1

Lễ tốt nghiệp của các tân khoa – Khoa Kinh Tế – ĐH Nông Lâm Tp.HCM ngày 22-6-2013 – Phần 1

Những khoảng khắc kỷ niệm ngày trọng đại, ghi lại một dấu ấn trong cuộc đời của các Tân Khoa, Khoa Kinh Tế, ĐH Nông Lâm Tp.HCM


Tag liên quan đến Lễ tốt nghiệp của các tân khoa – Khoa Kinh Tế – ĐH Nông Lâm Tp.HCM ngày 22-6-2013 – Phần 1

các trường đại học tphcm,Lễ tốt nghiệp Khoa Kinh Tế – Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Tri Tran Minh

2 thoughts on “Lễ tốt nghiệp của các tân khoa – Khoa Kinh Tế – ĐH Nông Lâm Tp.HCM ngày 22-6-2013 – Phần 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *