Khoa Quan hệ công chúng & Truyền thông – Đại học Kinh tế Tài chính

Khoa Quan hệ công chúng & Truyền thông – Đại học Kinh tế Tài chính

Mỗi sinh viên tại khoa QHCC&TT là 1 mảnh ghép trong bức tranh chung đầy màu sắc và độc đáo. Bạn có sẵn sàng là 1 mảng ghép trong đó?


Tag liên quan đến Khoa Quan hệ công chúng & Truyền thông – Đại học Kinh tế Tài chính

trường đại học kinh tế,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Bảo Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *