Học khu thất hứa, đóng trường. Phụ huynh trường tiểu học Monroe phản đối.

Học khu thất hứa, đóng trường. Phụ huynh trường tiểu học Monroe phản đối.

Học khu Garden Grove thất hứa, đóng trường.
Phụ huynh trường tiểu học Monroe phản đối.


Tag liên quan đến Học khu thất hứa, đóng trường. Phụ huynh trường tiểu học Monroe phản đối.

trường tiểu học,phobolsatv,phố,xóm,bolsa,xombolsa,phobolsa,tv,pho,vietnam,vietnamese,community,cộng,đồng,người,việt,nam,oc,westminster,little,saigon,southern,california,interview,phỏng,vấn,james,monroe,elementary,school,trường,tiểu,học,khu,garden,grove,unified,district,remodel,modernized,norhtcutt,student,sinh,bảo,nguyễn,quốc,lân,yt:cc=on

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

PhoBolsaTV

3 thoughts on “Học khu thất hứa, đóng trường. Phụ huynh trường tiểu học Monroe phản đối.

  1. Tất cả những comments cố tình đi lạc đề, lập đi lập lại, dù là theo xu hướng hay quan điểm nào, đều sẽ bị xóa, và nicknames bị block. Trân trọng cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *