Giới thiệu về Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Giới thiệu về Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Với sự phát triển liên tục không ngừng của thời buổi công nghệ hiện nay về lĩnh vực Văn hóa – Thông tin. Việc đào tạo và xây dựng đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao trong việc quản lý, lưu trữ và phát triển thông tin, dữ liệu luôn được các tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, từ khi được thành lập, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã xác định mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực Văn hóa – Nghệ thuật – Truyền thông và Du Lịch phù hợp với nhu cầu xã hội tại nhiều cấp đào tạo.

Trong đó có các ngành và chuyên ngành:
1. Ngành Quản lý văn hóa
2. Ngành Bảo tàng học
3. Ngành Khoa học Thư viện
4. Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm
5. Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch)
6. Văn hóa Dân tộc thiểu số
7. Ngành Văn hóa học (bao gồm 2 chuyên ngành: Truyền thông và Văn hóa ;và Văn hóa Việt Nam)


Tag liên quan đến Giới thiệu về Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

các trường đại học tphcm,ĐH Văn hóa TP.HCM,Ho Chi Minh City University Of Culture (College/University),Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM,Đại học Văn hóa TP.HCM,Truyền Thông và Văn hóa,Đại Học

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Khoa Truyền thông

3 thoughts on “Giới thiệu về Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *