Giới thiệu bộ môn Kinh tế học – Khoa Kinh tế TN&MT – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Giới thiệu bộ môn Kinh tế học – Khoa Kinh tế TN&MT – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Giới thiệu bộ môn Kinh tế học – Khoa Kinh tế TN&MT – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội – HUNRE.
Bộ môn Kinh tế học (Division of Economics) được thành lập theo quyết định số 825/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Bộ môn Kinh tế học là bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Nhiệm vụ chủ yếu của bộ môn là giảng dạy các môn học có liên quan đến Kinh tế học nhằm trang bị cho sinh viên các chuyên ngành thuộc ngành kinh tế những kiến thức cơ sở ngành, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp thu được các kiến thức chuyên ngành một cách tốt nhất.
Phần lớn giảng viên trong Bộ môn c̣n trẻ, nhiệt t́nh với công việc, có trách nhiệm và tâm huyết với nghề. Tập thể giảng viên trong bộ môn luôn sáng tạo trong giảng dạy, có khả năng nghiên cứu độc lập và luôn trau dồi kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần xây dựng khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Kế toán, Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
* Sứ mệnh tầm nhìn
Sứ mệnh: ” Đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh tế đáp ứng yêu cầu của ngành và xã hội”.
Tầm nhìn: Xây dựng Bộ môn ngày một lớn mạnh, trở thành một trong các bộ môn vững mạnh và có uy tín cao trong Khoa, góp phần phát triển Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường.
* Nội dung giảng dạy và nghiên cứu
Về công tác giảng dạy:
Bộ môn Kinh tế học đang đảm nhận việc giảng dạy những môn học cho sinh viên các chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán và phân tích tài chính, Quản trị kinh doanh, kinh tế tài nguyên thiên nhiên và quản trị dịch vụ du lịch lữ hành thuộc hệ đào tạo đại học. Ngoài ra, bộ môn còn đảm nhận việc giảng dạy môn Kinh tế vi mô, Nguyên lý kinh tế cho sinh viên thuộc ngành quản lý đất đai.

  #Ricca #MrPhamThuong #Shophouse Thực Địa Đường Đi Và Khám Phá Tầng Tiện Ích Shophouse Căn Hộ Ricca

Tag liên quan đến Giới thiệu bộ môn Kinh tế học – Khoa Kinh tế TN&MT – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

trường đại học kinh tế,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - HUNRE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *