"EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM" -LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 BẮC LÝ, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

"EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM" -LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 BẮC LÝ, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

Video Clip hưởng ứng cuộc thi “Thiếu nhi các dân tộc hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ”. Chủ đề: EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM.


Tag liên quan đến "EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM" -LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 BẮC LÝ, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

trường tiểu học,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Thanh Sơn Đặng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *