Đối thoại của các chuyên gia Trường ĐH Kinh tế trên VITV, Hướng đi nào cho doanh nghiệp? (Phần 5)

Đối thoại của các chuyên gia Trường ĐH Kinh tế trên VITV, Hướng đi nào cho doanh nghiệp? (Phần 5)

Đối thoại của các chuyên gia Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN trên sóng VITV, Hướng đi nào cho doanh nghiệp? (Phần 5) – ngày 20/12/2020


Tag liên quan đến Đối thoại của các chuyên gia Trường ĐH Kinh tế trên VITV, Hướng đi nào cho doanh nghiệp? (Phần 5)

trường đại học kinh tế,UEB,ĐHKT,Đại học Kinh tế – ĐHQGHN

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

UEB - Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *