Đại học Kinh Tế TPHCM – Cơ sở Nam Bình Chánh có gì? Daily vlog: Một ngày đi học của tui! | Vye

Đại học Kinh Tế TPHCM – Cơ sở Nam Bình Chánh có gì? Daily vlog: Một ngày đi học của tui! | Vye

Là những người đầu tiên được học cơ sở Bình Chánh- Review sương sương nha mọi người ơi….
3:37 để xem video trường luôn nha 🤫
Contact me: nthaovy3131@gmail.com
Kết nối nhiều hơn tại www.instagram.com/tvye_


Tag liên quan đến Đại học Kinh Tế TPHCM – Cơ sở Nam Bình Chánh có gì? Daily vlog: Một ngày đi học của tui! | Vye

các trường đại học tphcm,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Vye Nguyen

10 thoughts on “Đại học Kinh Tế TPHCM – Cơ sở Nam Bình Chánh có gì? Daily vlog: Một ngày đi học của tui! | Vye

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *