Chương trình Phân tích Kinh doanh tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Business Analytics)

Chương trình Phân tích Kinh doanh tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Business Analytics)

Giới thiệu chương trình cử nhân phân tích kinh doanh tại trường ĐH KTQD, tuyển sinh năm 2019, mã tuyển sinh EP06


Tag liên quan đến Chương trình Phân tích Kinh doanh tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Business Analytics)

trường đại học kinh tế,BA,BusinessAnalytics,NEU,tuyensinh,2019

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Pham Vu Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *