CHẤM BÀI TƯỢNG TOÀN THÂN CƠ BẢN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HCM (HCMC UNIVERSITY OF FINE ARTS )

CHẤM BÀI TƯỢNG TOÀN THÂN CƠ BẢN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HCM (HCMC UNIVERSITY OF FINE ARTS )

VIDEO BUỔI CHẤM BÀI NẶN TƯỢNG TOÀN THÂN ĐẦU TIÊN CỦA LỚP ĐIÊU KHẮC NĂM NHẤT ĐẠI HỌC.
BẠN NÀO CÓ ĐAM MÊ VÀ MUỐN TRỞ THÀNH ĐIÊU KHẮC GIA CHUYÊN NGHIỆP CÓ THỂ ĐĂNG KÝ THI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM

SỐ ĐT: 028 3843 3454

Video of the first class of the first year in college.
IF YOU WANT TO BECOME A PROFESSIONAL SCULPTOR LET REGISTER AT THE HCMC UNIVERSITY OF FINE ARTS
WEB:
TEL: 028 3843 3454


Tag liên quan đến CHẤM BÀI TƯỢNG TOÀN THÂN CƠ BẢN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HCM (HCMC UNIVERSITY OF FINE ARTS )

các trường đại học tphcm,học điêu khắc,trường đại học mỹ thuật tp.hcm,lớp học nặn tượng,sculpture,HCMC UNIVERSITY OF FINE ARTS,ngành học điêu khắc,điêu khắc gia

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Học điêu khắc

8 thoughts on “CHẤM BÀI TƯỢNG TOÀN THÂN CƠ BẢN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HCM (HCMC UNIVERSITY OF FINE ARTS )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *