Các trường đại học ở TP.HCM tăng mạnh học phí | Nhịp Cầu Đầu Tư | NCĐT

Các trường đại học ở TP.HCM tăng mạnh học phí | Nhịp Cầu Đầu Tư | NCĐT

Các trường đại học bắt đầu tự chủ nên học phí sẽ bắt đầu tăng mạnh từ năm nay.

Xem tin cụ thể hơn tại:
* Website:
* Youtube:
* Facebook:

#NCĐT #News #


Tag liên quan đến Các trường đại học ở TP.HCM tăng mạnh học phí | Nhịp Cầu Đầu Tư | NCĐT

các trường đại học tphcm,nhịp cầu đầu tư,NCĐT,NCDT,Vietnambusinessreview,business,economy,tài chính,kinh tế,doanh nhân,doanh nghiệp,đầu tư

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Vietnam Business Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *