Buổi 2 TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CNTT TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG BO PGD VÕ NHAI – THÁI NGUYÊN NĂM 2021

Buổi 2 TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CNTT TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG BO PGD VÕ NHAI – THÁI NGUYÊN NĂM 2021


Tag liên quan đến Buổi 2 TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CNTT TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG BO PGD VÕ NHAI – THÁI NGUYÊN NĂM 2021

trường tiểu học,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Công nghệ thông tin - Trải nghiệm trong Giáo dục

Leave a Reply

Your email address will not be published.