Ai yêu Bác Hồ CHí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Trường tiểu học Giang Biên.

Ai yêu Bác Hồ CHí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Trường tiểu học Giang Biên.

Ai yêu Bác Hồ CHí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.
Trường tiểu học Giang Biên (2020 -2021)
Các bạn nhỏ lớp 4 và lơp 5 biểu diễn.


Tag liên quan đến Ai yêu Bác Hồ CHí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Trường tiểu học Giang Biên.

trường tiểu học,Ai yêu Bác Hồ CHí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.,Trường tiểu học Giang Biên,trương giang biên,giang biên,Bác Hồ Chí Minh,Thiếu niên nhi đồng,trường Giang Biên,Ai yêu Bác Hồ,trường tiểu học giang biên,Bảo Ngọc,Su Hào,Hằng Xu

Xem thêm các video khác tại saigonstarschool.edu.vn

Hằng Xu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *